TraceMedia™ Lysin decarboxylase

Môi trường nuôi cấy thực hiện thử nghiệm Lysine decarboxylase định danh trực khuẩn gram âm dễ mọc.
Code: TM4022
Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Hạn sử dụng: 03 tháng

0978 782 147
Liên hệ