TraceMedia™ Mold Yeast Agar

  • Môi trường dùng để đếm nấm men, nấm mốc trong thực phẩm.
  • Code: TM0322.
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng.
0978 782 147
Liên hệ