TraceMedia™ Potato Dextrose Agar

  • Môi trường phân lập nấm men và nấm mốc.
  • Code: TM18522.
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ