TraceMedia™ Thioglycollate Broth

Môi trường này hỗ trợ sinh trưởng vi khuẩn kỵ khí, hiếu khí, vi sinh vật ưa nước và sinh vật khó cấy.
Code: TM5422
Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Hạn sử dụng: 03 tháng

0978 782 147
Liên hệ