TracePure™ Kít tách chiết DNA bộ gen

• Mã sản phẩm: TP0522
• Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ
• Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
• Thu hồi cao : có thể đạt 100 µg
• Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
Riêng Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C
• Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
• RNase A and Proteinase K: 2 – 8°C.

0978 782 147
Liên hệ