TracePure™ Kít tách chiết DNA Plasmid

• Mã sản phẩm: TP0222
• Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ
• Nhanh chóng : 30 phút
• Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8. Không tạp nhiễm gDNA và RNA.
• Thu hồi cao : có thể đạt 25 µg
• Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng)
• RNase A: 2-8°C
• Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
• RNase A: 2-8°C

0978 782 147
Liên hệ