TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus

• Mã sản phẩm: TP0122
• Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ
• Nhanh chóng: < 1 giờ
• Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2
• Bảo Quản: Cho kết quả Bảo Quản trong 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C). Cho độ lặp lại cao
• Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường (Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C)

0978 782 147
Liên hệ