TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus

  • Mã sản phẩm: TP0122.
  • Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ.
  • Nhanh chóng: < 1 giờ.
  • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2.
  • Bảo Quản: Cho kết quả Bảo Quản trong 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C). Cho độ lặp lại cao.
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường (Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C).
0978 782 147
Liên hệ