TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel

  • Mã sản phẩm: TP0322.
  • Quy Cách: 50 – 100 – 250 test/ bộ.
  • Nhanh chóng: 30 phút.
  • Bảo Quản: 12 tháng (Nhiệt độ phòng). Cho độ lặp lại cao.
  • Thu hồi cao: 70 bp – 10 Kb.
  • Vận chuyển: nhiệt độ môi trường.
0978 782 147
Liên hệ