TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu

  • Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác
  • Mã sản phẩm: TP0422
  • Quy cách: 50,100,250 test/hộp
  • Nhanh chóng: < 1 giờ
  • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2
  • Bảo quản: 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C).
0978 782 147
Liên hệ