Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng, HUYAir VLF

  • Tủ cấy vi sinh Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
  • Tủ đạt chuẩn do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW cấp.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ