Tủ Chống Cháy | HUYStore FSC

  Tủ chống cháy | HUYStore FSC sử dụng cho việc lưu trữ hóa chất độc hại, dễ cháy nổ, có mùi… giảm thiểu rủi ro sức khỏe và môi trường.

  ✔ Thiết kế tủ hai lớp.
  ✔ Giảm thiểu rũi ro sức khỏe và môi
  trường.
  ✔ Bảo hành : 03 năm.

  0978 782 147
  Liên hệ