Tủ Hút Khí Độc Không Đường Ống, HUYAir DFH

  • Tủ hút khí độc không đường ống, HUYAir DFH
  • Modeil: HUYAir DFH
  • Kích Thước: 1200mm, 1500mm, 1800mm
  • Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/ASHRAE 110-1995, Mỹ.
  • Bảo hành : 03 năm.
  • Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485
0978 782 147
Liên hệ