Tủ Hút Khí Độc Không Đường Ống, HUYAir DFH

    • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
    • Kích thước tiêu chuẩn: 900mm | 1200mm | 1500mm
    • Bảo hành : 03 năm.
    0978 782 147
    Liên hệ