01 đầu bơm

Model KingPump1 | Máy Phân Phối Chất Lỏng, Môi Trường

Kích thước (RxSxC): R150 x S176 x C295 mm

Tốc độ quay đầu bơm: 10-400rpm

Thể tích phân phối: 50 μL tới 99 L

Nguồn điện: 220-240 V~ 50-60 Hz

Model KingPump1 ➔

02 đầu bơm

Model KingPump2 | Máy Phân Phối Chất Lỏng, Môi Trường

Kích thước (RxSxC): R300 x S176 x C295 mm

Tốc độ quay đầu bơm: 10-400rpm

Thể tích phân phối: 50 μL tới 99 L

Nguồn điện: 220-240 V~ 50-60 Hz

Model KingPump2 ➔