Máy Lắc Tròn CO2

Model KingShaker_CO2 | Máy Lắc Tròn CO2

Kích thước tổng thể (RxSxC): R450 x S354 x C126 mm

Kích thước mâm lắc (RxSxC): R380 x S280 x C12 mm

Tốc độ: 5 đến 300rpm

Nguồn điện: 220/240 50Hz

Model KingShaker_CO2 ➔

Máy Lắc Tròn

Model KingShaker | Máy Lắc Tròn

Kích thước tổng thể (RxSxC): R377 x S363 x C126 mm

Kích thước mâm lắc (RxSxC): R365 x S265 x C12 mm

Tốc độ: 5 đến 300rpm

Nguồn định: 220/240 50Hz

Model KingShaker ➔