55 Lít

Model KingIncu_CO2-55 | Tủ Ấm   CO2

Kích thước ngoài (RxSxC): R693 x S580 x C717 mm

Kích thước trong (RxSxC): R428 x S300 x C428 mm

Dung Tích: 55L

Trọng lượng: 64Kg

Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_CO2-55 ➔

127 Lít

Model KingIncu_CO2-127 | Tủ Ấm CO2

✔ Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S725 x C840 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R550 x S419 x C550 mm

✔ Dung tích 127L

✔ Trọng lượng: 64Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_CO2-127 ➔

186 Lít

Model KingIncu_CO2-186 | Tủ Ấm CO2

✔ Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S715 x C1040 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R550 x S485 x C750 mm

✔ Dung tích 186L

✔ Trọng lượng: 95Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_CO2-186 ➔