55 Lít

Model KingIncu_55 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

✔ Kích thước ngoài (RxSxC):  R660 x S650 x C690 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R400 x S345 x C400 mm

✔ Dung tích 55L

✔ Trọng lượng: 50Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_55 NC ➔

127 Lít

Model KingIncu_127 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

✔ Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S725 x C840 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R550 x S419 x C550 mm

✔ Dung tích 127L

✔ Trọng lượng: 64Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_127 NC ➔

186 Lít

Model KingIncu_186 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

✔ Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S715 x C1040 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R550 x S485 x C750 mm

✔ Dung tích 186L

✔ Trọng lượng: 95Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingIncu_186 NC ➔