55 Lít

Model KingOven_55 FC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

✔ Kích thước ngoài (RxSxC):  R693 x S580 x C717 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R428 x S300 x C428 mm

✔ Dung tích 55L

✔ Trọng lượng: 50Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingOven_55 FC ➔

127 Lít

Model KingOven_127 FC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

✔ Kích thước ngoài (RxSxC): R810 x S730 x C836 mm

✔ Kích thước trong (RxSxC): R546 x S450 x C546 mm

✔ Dung tích 127L

✔ Trọng lượng: 64Kg

✔ Nguồn: 220/240 50Hz

Model KingOven_127 FC ➔