QUE TĂM BÔNG LẤY MẪU VỚI MÔI TRƯỜNG

Que tăm bông lấy mẫu là một trong những phương pháp được ứng dụng rộng rãi nhất cho quy trình kiểm tra vi sinh bề mặt. Với sự đa dạng trong quy cách (1ml, 4ml, 10ml) kỹ thuật viên sẽ được cung cấp bộ que tăm bông lấy mẫu tiện lợi, giúp cho quá trình lấy mẫu bề mặt tiếp xúc, mẫu thực phẩm trở nên nhanh chóng.

ĐĨA CONTACT

Đĩa Rodac đổ sẵn được sử dụng để lấy mẫu vi sinh bề mặt và đếm số lượng vi khuẩn có mặt trên bề mặt đó. Với sức căng bề mặt của bề mặt đĩa đảm bảo rằng việc lấy mẫu diễn ra dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian lưu trữ, pha loãng và cấy trang như quy trình khác.

 

ĐĨA AGAR 90mm

Với mục tiêu lấy mẫu không khí cho chỉ tiêu kiểm soát không khí phòng sạch, đĩa Tryptone Soya Agar (TSA) và Sabouraud Dextrose agar (SDA) được sử dụng lấy mẫu không khí cùng các thiết bị như bộ lấy mẫu không khí (Microbial Air Samplers)