ĐĨA CONTACT

BacterContact™

Đóng gói 1 lớp
Tiệt trùng hoặc chiếu xạ
Dễ dàng sử dụng
Sử dụng trong các phòng sạch ít quan trọng
sản phẩm

BacterContact™ Pro

Đóng Gói 3 lớp
Chiếu xạ Gamma
Giám sát thiết bị cách ly
Sử dụng trong các phòng sạch quan trọng
sản phẩm