Kích thước 900

Model HUYAir Bio1-900 Elite | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC) R1020 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R940 x S702 x C600 mm

✔  Điều Khiển LCD

Động cơ DC

HUYAir Bio1-900 ELite ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir Bio1-1200 Elite | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC) R1325 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1240 x S550 x C600 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

HUYAir Bio1-1200 Elite ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir Bio1-1500 Elite | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC): R1630 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1550 x S550 x C600 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

HUYAir Bio1-1500 Elite ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir Bio1-1800 Elite | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1

Kích thước ngoài (RxSxC): R1930 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1850 x S550 x C690 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

HUYAir Bio1-1800 Elite ➔