Kích thước 900

Model HUYAir Bio2-900 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC) R1075 x S850 x C1480 mm

Kích thước trong (RxSxC) R950 x S585 x C600 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir Bio2-1200 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC) R1380 x S850 X C1480mm

Kích thước trong (RxSxC) R1255 x S585 x C600 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir Bio2-1500 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC): R1685 x S850 x C1480 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1560 x S585 x 600 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-1500 ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir Bio2-1800 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC): R1990 x S850 x C1480 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1865 x S585 x C600 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-1800 ➔