Kích thước 900

Model HUYAir Bio2-900 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC) R1080 x S772 x C1482 mm

Kích thước trong (RxSxC) R920 x S575 x C560 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir Bio2-1200 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC) R1380 x S772 x C1482 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1220 x S575 x C560 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir Bio2-1500 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC): R1580 x S772 x C1482 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1520 x S575 x C560 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-1500 ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir Bio2-1800 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2

Kích thước ngoài (RxSxC): R1980 x S772 x C1482 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1820 x S575 x C560 mm

Màn hình LCD

Động cơ AC

HUYAir Bio2-1800 ➔