Kích thước 700

Model HUYAir Bio2Eco-700 | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, Loại A2

Kích thước ngoài (RxSxC) R705 x S770 x C1215 mm

Kích thước trong (RxSxC) R580 x S500 x C470 mm

Điều Khiển LCD

Động Cơ AC

HUYAir Bio2Eco-700 ➔