Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | huylab

HUYAir FH

 

sản phẩm

HUYAir FH Elite

 

sản phẩm

Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | HUYlab

HUYAir DFH Eco

Cửa Gập

Điều Khiển LCD

 

sản phẩm

HUYAir DFH

Cửa Kéo

Điều Khiển LCD

01 Lọc Thô, 01 Lọc Carbon

sản phẩm

HUYAir DFH Dual

Cửa Kéo

Điều Khiển LCD

01 Lọc Thô, 02 Lọc Carbon

sản phẩm

HUYAir DFH Elite

Buồng Nhựa PP

Điều Khiển LCD

01 Lọc Thô, 01 Lọc Carbon

sản phẩm

HUYAir DFH Dual Elite

Buồng Nhựa PP

Điều Khiển LCD

01 Lọc Thô, 02 Lọc Carbon

sản phẩm