Kích thước 1200

Model HUYAir DFH-1200 Dual Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R1200 x S900 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1000 x S720 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 02 lọc carbon

Model HUYAir DFH-1200 Dual Elite ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir DFH-1500 Dual Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R1500 x S900 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1300 x S720 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 02 lọc carbon

Model HUYAir DFH-1500 Dual Elite ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir DFH-1800 Dual Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R1800 x S900 x C1500 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1600 x S720 x C1200 mm

Buồng Nhựa PP

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 02 lọc carbon

Model HUYAir DFH-1800 Dual Elite ➔