Kích thước 900

Model HUYAir HLFP-900 Elite | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC): R1015 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC): R900 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLFP-900 Elite ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir HLFP-1200 Elite | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC): R1320 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1200 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLFP-1200 Elite ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir HLFP-1500 Elite | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC): R1625 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1500 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLFP-1500 Elite➔

Kích thước 1800

Model HUYAir HLFP-1800 Elite | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC): R1960 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1800 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

Model HUYAir HLFP-1800 Elite ➔