Kích thước 900

Model HUYAir HLFP-900 | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC): R1015 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC): R900 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLFP-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir HLFP-1200 | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC): R1320 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC): R1200 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLFP-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir HLFP-1500 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC) R1625 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1500 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLFP-1500 ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir HLFP-1800 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

Kích thước ngoài (RxSxC) R1960 x S795 x C1650 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1800 x S560 x C650 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLFP-1800 ➔