Kích thước 900

Model HUYAir HLF-900 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R985 x S750 x C1750 mm

Kích thước trong (RxSxC) R885 x S522 x C583 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLF-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir HLF-1200 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R1285 x S750 x C1750 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1185 x S522 x C583 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLF-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir HLF-1500 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R1585 x S750 x C1750 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1485 x S522 x C583 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLF-1500 ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir HLF-1800 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Kích thước ngoài (RxSxC) R1885 x S750 x C1750 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1785 x S522 x C583 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir HLF-1800 ➔