Kích thước 700

Model HUYAir PCR-700 Elite | Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

Kích thước ngoài (RxSxC) R710 x S675 x C1070 mm

Kích thước trong (RxSxC) R620 x S565 x C580 mm

Điều Khiển LCD PID

Động cơ DC

Model HUYAir PCR-700 Elite ➔

Kích thước 900

Model HUYAir PCR-900 Elite | Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

Kích thước ngoài (RxSxC) R1040 x S700x C1070 mm

Kích thước trong (RxSxC) R950 x S580 x C580 mm

Điều Khiển LCD PID

Động cơ DC

Model HUYAir PCR-900 Elite ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir PCR-1200 Elite | Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

Kích thước ngoài (RxSxC) R1325 x S695 x C1070 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1250 x S530 x C580 mm

Điều Khiển LCD PID

Động cơ DC

Model HUYAir PCR-1200 Elite ➔