Kích thước 900

Model HUYAir PCR Eco Elite | Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Tuần Hoàn

Kích thước ngoài (RxSxC) R735 x S730 x C1821 mm

Kích thước trong (RxSxC) R615 x S539 x C585 mm

Điều Khiển LCD PID

Model HUYAir PCR Eco Elite ➔