Cung cấp các các thiết bị y tế như tủ an toan sinh học, tủ hút khí độc, tủ phân lập vô trùng, tủ thao tác PCR, tủ tiệt trùng UV,...