Về BacterLab

BacterLab là bộ phận của Công ty TNHH Thiết bị Khoa Học LABone chuyên về môi trường nuôi cấy vi khuẩn, thuốc thử, bộ định danh vi sinh vật, kháng sinh đồ, bộ dụng cụ nhận dạng nhanh để xét nghiệm vi sinh trong các phòng thí nghiệm lâm sàng, nghiên cứu và công nghiệp thực phẩm, thú ý, thuỷ sản,…

Xem thêm

Certificates of Analysis

Hướng dẫn sử dụng/SDS