chứng nhận

ISO 9001:2015

Nhà máy LABone với diện tích hơn 3,500m2(sqm) được trang bị thiết bị sản xuất đồng bộ và Phòng thí nghiệm R&D hiện đại. LABone vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485.

THÔNG TIN CHI TIẾT
ISO 13485:2016

Nhà máy LABone với diện tích hơn 3,500m2(sqm) được trang bị thiết bị sản xuất đồng bộ và Phòng thí nghiệm R&D hiện đại. LABone vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485.

THÔNG TIN CHI TIẾT