Hiển thị 1–100 của 256 kết quả

BacteDiskr Ertapenem (ETP)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17122
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17122 Danh mục: Từ khóa:

BacterBag™ 24 LEB Broth

 • Dùng tăng sinh chọn lọc Listeria monocyogenes từ các mẫu thực phẩm và môi trường
 • Code: BB0803, BB0805
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ Buffered Listeria Enrichment Broth (BLEB)

 • Dùng tăng sinh chọn lọc để phát hiện Listeria monocytogens từ các mẫu thực phẩm.
 • Code: BB0603, BB0605
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ Buffered Peptone Water

 • Dùng trong nhiều thử nghiệm như pha loãng mẫu, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị các chất pha sẵn và dãy nồng độ.
 • Code: BB0103, BB0105
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ Half Fraser Broth

 • Dùng tăng sinh phân lập Samonella spp từ các mẫu thực phẩm.
 • Code: BB0203, BB0205
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ Lactose Broth

 • Dùng phát hiện vi khuẩn Coliform trong nước, thực phẩm và các sản phẩm từ sữa.
 • Code: BB0303, BB0305
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ Maximum Recovery Diluent

 • Dùng tăng sinh phân lập Listeria mononcytogenes.
 • Code: BB0403, BB0405
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ ONE Broth Listeria

 • Dùng tăng sinh Listeria trong 24 giờ
 • Code: BB1003, BB1005
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ ONE Broth Samonella

 • Dùng thu hồi Samonella trong vòng 16 – 20 giờ mà không cần dung môi trường thứ cấp
 • Code: BB0903, BB0905
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ Tryptone Soya Broth

 • Môi trường dinh dưỡng có phổ sử dụng rộng
 • Code: BB0703, BB0705
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBag™ UVM1 Broth

 • Dùng tăng sinh phân lập Listeria mononcytogenes
 • Code: BB0503, BB0505
 • Quy cách: Túi 3L, 5L
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng

BacterBottle™ Chai cấy máu hai pha

 • Chai cấy máu 2 phase  dùng để phát hiện sự có mặt  của  vi khuẩn hiếu khí trong mẫu bệnh phẩm máu.
 • Code: TM9922
 • Bảo quản lưu trữ: 4 – 25°C. Tránh ánh sáng.
 • Nhiệt độ vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Đóng gói: 20 chai/ thùng
 • Hạn sử dụng: 18 tháng
Danh mục:

BacterBottle™ Chai cấy máu kỵ khí

 • Chai cấy máu kỵ khí dùng để phát hiện sự có mặt của vi khuẩn kỵ khí trong mẫu bệnh phẩm máu.
 • Code: TM10022
 • Quy cách: 20 chai/ thùng
 • Bảo quản lưu trữ: 4 – 25°C. Tránh ánh sáng.
 • Nhiệt độ vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 24 tháng.
Danh mục:

BacterDisk™ Amikacin (AK)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Amoxicillin (ALM)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16222 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Amoxicillin / Clavulanic acid (AMC)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13022
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Ampicillin (AMP)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM12922 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Azithromycin (AZM)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM12922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16622 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Bacitracin Disk

 • Thực hiện thử nghiệm Bacitracin để phân biệt S. pyogenes (Group A) và S. agalactiae (Group B).
 • Code: TM9522
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM9522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Cefaclor (CEC)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13222 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Cefepime (FEP)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường

BacterDisk™ Cefoperazone (CFP)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13822
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13822 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Cefotaxime (CTX)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13522
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Cefoxitin (FOX)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15922 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Ceftazidime (CAZ)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13722
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13722 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Ceftriaxone (CRO)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13622
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13622 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Cefuroxime (CXM)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13322
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13322 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Cephalexin (CL)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13122
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13122 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Chloramphenicol (C)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16822
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16822 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Ciprofloxacin (CIP)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15722
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15722 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Citrate Disk

 • Thực hiện thử nghiệm biến dưỡng Citrate.
 • Code: TM8922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM8922 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Clarithromycin (CLR)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17222 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Clindamycin (DA)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM167222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM167222 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Colistin (CT)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15222 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Doxycycline (DO)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14822
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14822 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Erythromycin (E)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16522
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Esculine Disk

 • Thực hiện thử nghiệm thủy giải esculin.
 • Code: TM9122
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM9122 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Fluconazol (FCA)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17522
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Flucytosine (F)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16722
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16722 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Fosfomycin (FOS)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Gentamicin (CN)

Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
Code: TM14522
Quy cách: 50 đĩa/ lọ
Đường kính đĩa: 6mm
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường

Mã: TM14522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ H2S-IND Disk

 • Thực hiện thử nghiệm sinh hydrogen sulfide và sinh indol.
 • Code: TM9022
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM9022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Imipenem (IPM)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14022
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Itraconazol (I)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17722
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17722 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Kanamycin (K)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14222 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Levofloxacin (LEV)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16122
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16122 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Linezolid (LZD)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Malonate Disk

 • Thực hiện thử nghiệm biến dưỡng malonate.
 • Code: TM9322
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM9322 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Meropeneme (MEM)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM13422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM13422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Micafungine (M)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17822
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17822 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Nalidixic acid (NA)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15322
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15322 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Neomycin (N)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14322
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14322 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Netilmicin (NET)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14722
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14722 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Nitrate

 • Thực hiện thử nghiệm khử nitrate thành nitrite.
 • Code: TM8622
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM8622 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Nitrofuratoin (NI)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15822
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15822 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Norfloxacin (NOR)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Novobiocin

 • Thực hiện thử nghiệm đề kháng Novobiocin để phân biệt S. saprophyticus với Coagulase negative staphylococcus khác.
 • Code: TM9622
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM9622 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Oflaxacin (OFX)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15522
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ ONPG

 • Thực hiện thử nghiệm thủy giải beta-gatactosidase với cơ chất ONPG.
 • Code: TM8522
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM8522 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Optochin

 • Thực hiện thử nghiệm Optochin để phân biệt Streptococcus pneumoniae với một số loại cầu khuẩn (đặc biệt Viridans streptococcus) và Lactobacillus. Streptococcus pneumoniae cho thử nghiệm dương tính (Nhạy cảm với optochin), đường kính vùng ức chế ≥14mm.
 • Code: TM9422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM9422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Oxacillin (OX)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM12822
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM12822 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Oxidase

 • Thực hiện thử nghiệm Oxidase.
 • Code: TM8422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM8422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ PAD

 • Thực hiện thử nghiệm Phenyl Alanine Deaminase
 • Code: TM19422
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM19422 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Penicillin (P)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM12722
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM12722 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Perfloxacin (PEF)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15622
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15622 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Piperacillin/ Tazobactam (TZP)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17922 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Polymycin B (PB)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15122
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15122 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Posaconazol (PO)

Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
Code: TM18022
Quy cách: 50 đĩa/ lọ
Đường kính đĩa: 6mm
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường

Mã: TM18022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Rifampicin (RD)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16922 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Streptomycin (S)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14122
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14122 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Sufamethoxazole/ trimethoprim (SXT)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM15022
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM15022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Teicoplanin (TEC)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16022
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Tetracycline (TE)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17022
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17022 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Ticarcillin / clavulanic (TC)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM16322
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM16322 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Tigercycline (TE)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM17322
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM17322 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Tobramycin (TOB)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14622
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14622 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Vancomycin (VA)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM14922
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM14922 Danh mục: Từ khóa:

BacterDisk™ Voriconazole (VOR)

 • Đĩa kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc EUCAST.
 • Code: TM18222
 • Quy cách: 50 đĩa/ lọ
 • Đường kính đĩa: 6mm
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Mã: TM18222 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Alcohol Acid

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen.

Mã: TM19222 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Alkaline Methylene Blue

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Alkaline Methylene Blue tìm C. diphtheriae (Trực khuẩn bạch cầu)

Mã: TM18922 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Carbon Fuchsin

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen.

Mã: TM18722 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Crystal Violet

Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm Gram. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

Mã: TM19022 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Eosin

Thực hiện nhuộm thường quy mô học đánh giá mối liên quan tổng thể giữa các tế bào. Nhuộm nhân theo nguyên tắc tăng dần, nhuộm bào tương theo nguyên tắc giảm dần. Kết hợp Hematoxylin thực hiện soi nhuộm Hemotoxylin – Eosin

Mã: TM19322 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Giemsa

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm tế bào máu
ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương.

Mã: TM6522 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Gram

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

Mã: TM6322 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Lugol

Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm Gram. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

Mã: TM18822 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Safranine

Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm Gram. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

Mã: TM19122 Danh mục: Từ khóa:

BacterStain™ Ziehl Neelsen

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid để chẩn đoán lao.

Mã: TM6422 Danh mục: Từ khóa:

Bàn Rửa Tay Inox 1200

 • Bàn rửa tay chuyên dụng cho phòng sạch với chất liệu inox 304
 • Vật liệu bền bỉ
 • Thiết kế thông minh
 • Kích thước: D 1200 x S750 x C900 mm

Bàn Rửa Tay Inox 1500

 • Bàn rửa tay chuyên dụng cho phòng sạch với chất liệu inox 304
 • Vật liệu bền bỉ
 • Thiết kế thông minh
 • Kích thước: D 1500 x S750 x C900 mm

Bàn Rửa Tay Inox 1800

 • Bàn rửa tay chuyên dụng cho phòng sạch với chất liệu inox 304
 • Vật liệu bền bỉ
 • Thiết kế thông minh
 • Kích thước: D 1800 x S750 x C900 mm

Bàn Rửa Tay Inox 900

 • Bàn rửa tay chuyên dụng cho phòng sạch với chất liệu inox 304
 • Vật liệu bền bỉ
 • Thiết kế thông minh
 • Kích thước: D 900 x S750 x C900 mm

Buồng tắm khí Airshower, HUYAir AS

 • Airshower là một phòng trung gian được lắp đặt giữa phòng bẩn và phòng sạch nhằm loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên, và nguyên liệu trước khi vào phòng sạch, giảm thiểu sự nhiễm chéo vào khu vực phòng sạch.
 • Bảo hành : 03 năm.
 • Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485

FFU

 • FFU Là một thiết bị lọc không khí thông qua bộ lọc HEPA để cung cấp không khí tinh khiết và kiểm soát không khí tối ưu cho phòng sạch.
 • Bảo hành : 03 năm.
 • Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485
Danh mục: , Từ khóa:

Hộp trung chuyển mẫu có bộ lọc, HEPAPassBox – HUYAir HPB

 • Passbox là một hộp trung chuyển sản phẩm,vật mẩu,dụng cụ từ phòng sạch qua phòng bẩn hoặc từ phòng sạch thấp sang phòng sạch cao hơn và ngược lại.
 • Thiết bị, vật liệu được chuyển vào phòng thông qua pass box được trang bị bộ lọc Hepa cung cấp không khí sạch trong buồn đảm bảo các vật mẫu di chuyển qua nó luôn sạch.
 • Bảo hành : 03 năm.
 • Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485

Hộp trung chuyển mẫu, PassBox – HUYAir PB

 • Mã sản phẩm: HUYAir PB
 • Kích thước : R400 x S260|400 x C400, R500 x S260|500 x C500, R600 x S260|600 x C600
 • Vật liệu:  Thép kẽm sơn tĩnh điện | Inox 304 | Inox 316
 • Khóa liên động
 • Đèn UV khử khuẩn

KingBlender 400 – MÁY DẬP MẪU VI SINH

KingBlender 400 là máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ sử dụng trộn mẫu và đồng nhất vi sinh vật nhanh chóng và tiện lợi với kết quả chính xác và hiệu quả trong việc chuẩn bị mẫu vi sinh vật.

 • Thể tích dập mẫu : 50 – 400 mL
 • Tốc độ dập mẫu: 08 lần/giây
 • Có trang bị cửa quan sát quá trình thực hiện.
 • Có cảm biến phát hiện rò rỉ chất lỏng.

KingGraviDilu – MÁY PHA LOÃNG THEO TRỌNG LƯỢNG

KingGraviDilu là một giải pháp cho các phòng thí nghiệm với mục tiêu pha loãng các mẫu dựa theo trọng lượng. Từ đó, giúp cải thiện quy trình trở nên nhanh chóng, chính xác.

 • Thao tác đơn giản.
 • Chính xác và mạnh mẽ
 • Giao diện thân thiện

KingPump1 – MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG, MÔI TRƯỜNG

 • KingPump1 là thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao để phân phối môi trường nuôi cấy, agar hay bất kỳ loại chất pha loãng nào cho thể tích từ vài microlit tới vài lít.
 • Tốc độ dòng chảy: 1.5 ml/phút đến 400 ml/phút
 • Tốc độ quay đầu bơm: 300 vòng/phút
 • Ống Đường kính trong của ống: 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 8.0 mm
 • Chế độ phân phối: Từng liều, tự động nhiều liều, chạy liên tục theo tốc độ

KingPump2 – MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG, MÔI TRƯỜNG

KingPump2 là thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao để phân phối môi trường nuôi cấy, agar hay bất kỳ loại chất pha loãng nào cho thể tích từ 100 μL tới 100 L.

 • Kích thước nhỏ gọn.
 • Tiện dụng.
 • Giao diện thân thiện với người dùng.
0978 782 147
Liên hệ