Hiển thị tất cả 5 kết quả

TraceChem™ Tris-HCl 1M, pH 8.0

 • Mã sản phẩm: TC0622.
 • Quy cách: 100mL, 500mL/Chai.
 • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm.
 • Bảo quản: 15 – 25oC.
 • HSD: 24 tháng.
 • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
Danh mục:

TraceChem™ EDTA 0.5M, pH 8.0

 • Mã sản phẩm: TC0322.
 • Quy cách: 100ml, 500mL/Chai.
 • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm.
 • Bảo quản: 15 – 25oC.
 • HSD: 24 tháng.
 • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
Danh mục:

TraceChem™ hỗn hợp dNTP

 • Mã sản phẩm: TC0822.
 • Quy cách: 500uL, 1mL/Ống.
 • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm.
 • Bảo quản: – 20oC.
 • HSD: 24 tháng.
 • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
Danh mục:

TraceChem™ Nước không chứa Nuclease

 • Mã sản phẩm: TC0922.
 • Quy cách: 100mL, 500mL/Chai.
 • Vô trùng: đã hấp khử trùng, đã lọc vô trùng 0,1 µm.
 • Bảo quản: 15 – 25oC.
 • HSD: 24 tháng.
 • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
Danh mục:

TraceChem™ PBS 10X, pH 7.4

 • Mã sản phẩm: TC0422.
 • Quy cách: 100mL, 500mL/Chai.
 • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm.
 • Bảo quản: 15 – 25oC.
 • HSD: 24 tháng.
 • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
Danh mục:
0978 782 147
Liên hệ