Hiển thị tất cả 9 kết quả

TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ

 • Mã sản phẩm: TB0222.
 • Quy Cách: 36, 100, 500 test/bộ.
 • Bán tự động/tự động.
 • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
 • Thu hồi cao : có thể đạt 100 µg.
 • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
 • Magnetic Beads, Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
Mã: TB0222 Danh mục: Từ khóa:

TraceBead™ Kit tách chiết acid nucleic bằng hạt từ

 • Mã sản phẩm: TB0422.
 • Quy cách: 36, 100, 500 test/bộ.
 • Bán tự động/tự động.
 • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
 • Thu hồi cao : có thể đạt 25 µg.
 • Bảo quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
 • Magnetic Beads, Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
Mã: TB0422 Danh mục: Từ khóa:

TraceBead™ Kít tách chiết DNA mẫu máu bằng hạt từ

 • Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu, mẫu huyết thanh hoặc huyết tương.
 • Mã sản phẩm: TB0322
 • Quy Cách: 36, 100, 500 test/ hộp
 • Bán tự động/tự động
 • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
 • Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg
 • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng)
 • Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
Mã: TB0322 Danh mục: Từ khóa:

TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ

 • Mã sản phẩm: TB0122.
 • Quy Cách: 36, 100, 500 Test/Bộ.
 • Bán tự động/tự động.
 • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
 • Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg.
 • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
 • Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
Mã: TB0122 Danh mục: Từ khóa:

TracePure™ Kít tách chiết DNA bộ gen

 • Mã sản phẩm: TP0522.
 • Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ.
 • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
 • Thu hồi cao : có thể đạt 100 µg.
 • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
 • Riêng Proteinase K, RNase A: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
Mã: TP0522 Danh mục: Từ khóa:

TracePure™ Kít tách chiết DNA Plasmid

 • Mã sản phẩm: TP0222.
 • Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ.
 • Nhanh chóng : 30 phút.
 • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8. Không tạp nhiễm gDNA và RNA.
 • Thu hồi cao : có thể đạt 25 µg.
 • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
 • RNase A: 2-8°C.
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
Mã: TP0222 Danh mục: Từ khóa:

TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus

 • Mã sản phẩm: TP0122.
 • Quy Cách: 50, 100, 250 test/ bộ.
 • Nhanh chóng: < 1 giờ.
 • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2.
 • Bảo Quản: Cho kết quả Bảo Quản trong 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C). Cho độ lặp lại cao.
 • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường (Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C).
Mã: TP0122 Danh mục: Từ khóa:

TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu

 • Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác.
 • Mã sản phẩm: TP0422.
 • Quy cách: 50,100,250 test/hộp.
 • Nhanh chóng: < 1 giờ.
 • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2.
 • Bảo quản: 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C).
Mã: TP0422 Danh mục: Từ khóa:

TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel

 • Mã sản phẩm: TP0322.
 • Quy Cách: 50 – 100 – 250 test/ bộ.
 • Nhanh chóng: 30 phút.
 • Bảo Quản: 12 tháng (Nhiệt độ phòng). Cho độ lặp lại cao.
 • Thu hồi cao: 70 bp – 10 Kb.
 • Vận chuyển: nhiệt độ môi trường.
Mã: TP0322 Danh mục: Từ khóa:
0978 782 147
Liên hệ