Hiển thị tất cả 94 kết quả

BacterPlate™ Thạch nâu (CAXV)

 • Môi trường đổ sẵn 90mm dùng để nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn khó mọc
 • Code: 05009
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có Bacitracin (CAHI)

 • Môi trường đổ sẵn 90mm dùng để nuôi cấy chọn lọc vi khuẩn Haemophilus influenzae.
 • Code: 05013
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Mueller Hinton Agar (MHA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn dễ mọc.
 • Code: 05037
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Mueller Hinton Blood Agar (MHBA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh hoặc que giấy MIC trên các vi sinh vật khó mọc.
 • Code: 05039
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Mueller Hinton Agar có 4% NaCl

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh hoặc que giấy MIC với kháng sinh Oxacillin trên vi khuẩn Staphylococcus aureus.
 • Code: 05038
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Muller Hinton Chocolate Agar (MHCA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh hoặc que giấy MIC trên các vi sinh vật khó mọc như Neiseria, Heamophilus, Helicobacter pylori.
 • Code: 05040
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Mueller Hinton Agar Máu Ngựa (MHHBA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh hoặc que giấy MIC trên các vi sinh vật khó mọc như Neiseria, Heamophilus, Helicobacter pylori.
 • Code: 05041
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Baird Parker Agar (BPA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để đếm staphylococci dương tính coagulase
 • Code: 05003
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ BHI Agar

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng nuôi cấy vi khuẩn dễ mọc, nấm men, nấm mốc.
 • Code: 05054
 • Quy cách: 10 đĩa/hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng.

BacterPlate™ Columbia Agar (CBA)

 • Môi trường đổ sẵn dùng nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn dễ mọc
 • Code: 05008
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Cetrimide Agar

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa
 • Code:  05031
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Hektoen Enteric Agar (HE)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để chọn và phân biệt các vi khuẩn đường ruột gây bệnh từ các mẫu bệnh phẩm.
 • Code: 05020
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ MacConkey Agar (MC)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm là môi trường chọn lọc phân biệt dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc.
 • Code:  05018
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Mannitol Salt Agar (MSA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng  nuôi cấy  chọn lọc Staphylococcus. Phân biệt Staphylococcus aureusStaphylococcus epidermidis.
 • Code: 05021
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Meat Extract Agar

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để phân lập chọn lọc vibro.
 • Code: : 05025
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Plate Count Agar (PCA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để đếm khúm khuẩn. Áp dụng xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.
 • Code: 05001
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ khi sản xuất.

BacterPlate™ Potato Dextrose Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng phát hiện và  định lượng nấm men và nấm mốc.
 • Code: 05035
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng nuôi cấy vi nấm. Áp dụng phân lập vi nấm từ các bệnh phẩm.
 • Code: 05027
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng/ 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 05027 Danh mục: Từ khóa:

BacterPlate™ Salmonella Shigella Agar (SS)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy chọn lọc SalmonellaShigella. Áp dụng nuôi cấy mẫu phân.
 • Code: 05019
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ TCBS Agar

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để phân lập,chọn lọc Vibro. Phân biệt Viobro cholerae với các loài Vibro khác dựa trên khả năng lên men sucrose.
 • Code: 05022
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

TraceMedia™ Tryptone Soy Agar

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật.
 • Code: TM2122.
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng/ 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: TM2122 Danh mục: Từ khóa:

BacterPlate™ XLD Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng phát hiện Salmonella  Shigella
 • Code: 05043
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Nấm men, nấm mốc Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để định lượng nấm men, nấm mốc trong thực phẩm và nước. 
 • Code: 01001
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Bacillus Cereus Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng phát hiện và  định lượng Bacillus cereus
 • Code: 05036
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Candida Agar

 • Môi trường đổ sẵn 90mm dùng dùng phát hiện Candida spp.
 • Code: 01004
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ ESBL Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện vi khuẩn gram âm sản xuất Extended Spectrum Beta-Lactamase.
 • Code: 01009
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ MRSA Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng phát hiện và phân biệt MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus AureusStaphylococcus aureus kháng Methicillin)
 • Code: 01048
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất

BacterChrom™ KPC Agar

 • Môi trường sinh đổ sẵn 90mm dùng phát hiện vi khuẩn đường ruột kháng carbapenem (CRE)
 • Code: 01007
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp; 20 đĩa/hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường..
 • Hạn sử dụng: 03 tháng.

BacterChrom™ CRE Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng  phát hiện và phân lập Carbapenemase sản sinh Enterobacteriaeae (CPE).
 • Code: 01006
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ ECC Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng phát hiện và định lượng e.colicoliform.
 • Code: 05002
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Salmonella Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện kiểm tra Salmonella trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường
 • Code: 01002
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn BA/ MC

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn nhiễm trùng từ các mẫu bệnh phẩm.
 • Code: 05044
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn MC/ SDA

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy và phân lập trực khuẩn Gram âm và nấm men từ các mẫu bệnh phẩm.
 • Code: 05046
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn MC/ SS

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy và phân lập tác nhân nhiễm trùng từ mẫu bệnh phẩm phân, máu, thực phẩm.
 • Code: 05047
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn MRSA / ESBL

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy sàng lọc phát hiện vi khuẩn tiết ESBL và MRSA.
 • Code: 05049
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

TraceMedia™ MRSA/ VRE

 • Áp dụng cấy sàng lọc phát hiện VRE (Vancomycine resistant Enterococcus) và MRSA (Methicillin resistant S.aureus).
 • Code: TM11422.
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn TCBS/ SS

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy và phân lập Vibrio,  Salmonella, Shigella từ mẫu lâm sàng và nghiên cứu
 • Code: 05048
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ VRE Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện Enterococcus kháng vancomycin thường thấy ở Enterococcus faeciumEnterococcus faecalis.
 • Code:  01008
 • Quy cách: : 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Nutrient Agar (NA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm là môi trường nuôi cấy cơ bản giàu dinh dưỡng  cho nuôi cấy vi khuẩn dễ mọc..
 • Code: 05023
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch Máu (BA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng nuôi cấy phân biệt các kiểu hình tiêu huyết alpha, beta, gamma.
 • Code: 05004
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch máu có Nalidixic acid (BANg)

 • Môi trường đổ sẵn 90mm nuôi cấy chọn lọc Staphylococcus và Streptococcus. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết alpha, beta, gamma.
 • Code: 05005
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch máu có Gentamicin (BAGe)

 • Môi trường đổ sẵn 90mm nuôi cấy chọn lọc Streptococcus. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết alpha, beta, gamma.
 • Code: 05006
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch Máu Ngựa (HBA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm  nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn khó mọc.
 • Code: 05007
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có VCN (CAVCN)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để nuôi cấy chọn lọc vi khuẩn Neisseia gonorrhoeaeNeisseia meningitidis.
 • Code: 05010
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có VTAP (HP VTAP)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm có bổ sung Vancomycin, Trimethoprime, Amphotericin B, Polymyxin B được dùng để nuôi cấy chọn lọc Helicobacter pylori.
 • Code: 05011
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có VTCN (HP VTCN)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm có bổ sung Vancomycin, Trimethoprime, Colistin, Nystatin được dùng để nuôi cấy chọn lọc Helicobacter pylori.
 • Code: 05012
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ BAYK Agar

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn kỵ khí.
 • Code: 05034
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ StrepB Agar

 • Môi trường sinh màu phân lập và biệt hóa Streptococcus nhóm B (S. agalactiae).
 • Code:  01003
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Orientation Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phân lập và biệt hóa vi sinh vật gây bệnh đường tiết niệu.
 • Code: 01010
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ UTI Agar

 • Môi trường sinh màu phân lập và biệt hóa Streptococcus nhóm B (S. agalactiae).
 • Code: 01012
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ O157 Agar

 • Môi trường sinh màu phân lập và biệt hóa E.coli O157 trong các mẫu thực phẩm và lâm sàng
 • Code: 01015
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Tryptic Soy Agar (TSA)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm là môi trường chọn lọc phân biệt dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc.
 • Code: 05026
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cẩu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ SDA có Chloramphenicol

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng nuôi cấy chọn lọc vi nấm. Áp dụng phân lập chọn lọc vi nấm từ các bệnh phẩm.
 • Code: 05028
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Dnase Agar

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng phát hiện enzyme deoxyribonuclease của vi sinh vật, đặc biệt là staphylococci
 • Code: 05030
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có Isovilatex (CAIS)

 • Môi trường nuôi cấy vi sinh vật nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn khó mọc.
 • Code: 05014
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Bromocresol Purple Agar (BCP)

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để phân biệt Enterobacteriaceae Coliforms
 • Code: 05032
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn BA/ CAHI

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm được dùng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn nhiễm trùng từ bệnh phẩm đường hô hấp.
 • Code: 05045
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ BHI Agar có Chloramphenicol

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng phân lập chọn lọc vi nấm.
 • Code: 05055
 • Quy cách: 10 đĩa/hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng.

BacterChrom™ C.difficile

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phân lập và phát hiện Clostridium difficile.
 • Code: 01021
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Serratia

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phân lập và phát hiện Serrata marcescens     
 • Code: 01022
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ STEC Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để định tính Escherichia coli sản sinh độc tố giống Shiga (STEC)
 • Code: 01014
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Mueller Hinton Agar, Glucose-Methylene Blue

 • Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh hoặc que giấy MIC trên các vi sinh vật khó mọc như Neiseria, Heamophilus, Helicobacter pylori.
 • Code: 05033
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Candida Plus Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng định tính, phân biệt các loài Candida
 • Code:  01005
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ CARBA Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và phân lập Enterobacteriaceae kháng Carbapenemase (CRE)
 • Code: 01011
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Campylobacter Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và phân lập Campylobacter chịu nhiệt
 • Code: 01013
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ B.cepacia

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện  trực tiếp định tính và phân biệt vi khuẩn Burkholderia cepacia complex.
 • Code: 01023
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Acinetobacter

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện Acinetobacter
 • Code: 01024
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ COL-APSE

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện trực tiếp chất lượng của xâm chiếm đường tiêu hóa bằng vi khuẩn gram âm kháng colistin (COL-R) để hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát COL-R.
 • Code: 01025
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ LIN-R

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện và phân biệt vi khuẩn Gram (+) kháng linezolid
 • Code: 01026
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ C3GR

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện trực tiếp định tính sự xâm nhập của vi khuẩn đường ruột kháng cephalosporin thế hệ thứ 3 (C3GR -E )
 • Code: 01027
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ COL_R Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để định tính vi khuẩn  Gram âm kháng Colistin (COL-R)
 • Code: 01016
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Strep A Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để định tính, phân biệt Streptococcus pyogenes -Streptococcus nhóm A (GAS) trong mẫu nhiễm trùng cổ họng.
 • Code: 01017
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Vibrio

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phân lập và phát hiện V. cholerae, V. vulnificusV. parahaemolyticus
 • Code: 01028
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Listeria

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng phát hiện và định lượng Listeria Monocytogenes
 • Code: 01029
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Identification Listeria

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để xác nhận các loài L. monocytogenes từ các khuẩn lạc nghi ngờ
 • Code: 01030
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ B. cereus

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và định lượng nhóm Bacillus cereus.
 • Code: 01031
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ MH Orientation Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để biệt hóa và thử nghiệm độ nhạy cảm của kháng sinh (kháng sinh đồ) trên cùng một đĩa
 • Code: 01020
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ C. perfringens

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và định lượng Clostridium perfringens.
 • Code: 01032
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Enterobacteria

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và đếm Enterbacteriaceae.
 • Code: 01033
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có Gentamycin

 • Môi trường nuôi cấy các vi sinh vật khó nuôi cấy, đặc biệt NeisseriaHaemophilus.
 • Code: 05015
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có Neomycin

 • Môi trường nuôi cấy các vi sinh vật khó nuôi cấy, đặc biệt NeisseriaHaemophilus.
 • Code: 05016
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Thạch nâu có Multivitox

 • Môi trường nuôi cấy các vi sinh vật khó nuôi cấy, đặc biệt NeisseriaHaemophilus.
 • Code: 05017
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Nutrient Agar có Ampicillin

 • Môi trường nuôi cấy cơ bản giàu dinh dưỡng  cho nuôi cấy vi khuẩn dễ mọc.
 • Code:  05024
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Haemophilus Test Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng kiểm tra độ nhạy của Haemophilus influenzae.
 • Code: 05042
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ Malt Extract Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng phát hiện và định lượng nấm men và nấm mốc.
 • Code: 05056
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterPlate™ R2A Agar

 • Môi trường đổ sẵn đĩa 90mm dùng phát hiện và định lượng vi sinh vật trong mẫu nước.
 • Code: 05057
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Staph aureus Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để định tính, Staphylococcus aureus,hỗ trợ chẩn đoán S. aureus cư trú từ các tác nhân như vết thương, mẫu mô mềm, thực phẩm, mẫu môi trường, …
 • Code: 01018
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Staphylococcus Agar

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phân lập Staphylococcus spp. trong các sản phẩm công nghiệp, thú y và mẫu môi trường
 • Code: 01019
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Mycoplasma

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện Mycoplasma bovis
 • Code: 01034
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Pasteurella

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện  Pasteurellaceae
 • Code: 01035
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Streptococcus

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phân lập và phân biệt Streptococcus spp.
 • Code: 01037
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Mastitis

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và phân biệt các mầm bệnh chính liên quan đến nhiểm trùng Viêm vú
 • Code: 01039
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ Pseudomonas

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và cách ly Pseudomonas spp.
 • Code: 01042
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterChrom™ P. aeruginosa

 • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để phát hiện và cách ly P. aeruginosa.
 • Code: 01043
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ