Hiển thị tất cả 13 kết quả

Ống lấy máu chân không EDTA K2

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100 mm,16 x 100 mm
 • Thể tích: 2mL, 3mL, 4mL, 6mL, 10mL
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không EDTA K3

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K3 dạng phun sương trên thành ống.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100 mm.
 • Thể tích: 2mL, 3mL, 4mL, 6mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Lithium Heparin

 • Dung dịch chất chống đông: Lithium Heparin dạng phun sương.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100 mm.
 • Thể tích: 2mL, 4mL, 6mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Sodium Heparin

 • Dung dịch chất chống đông: Sodium Heparin dạng phun sương.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100 mm.
 • Thể tích: 2mL, 4mL, 6mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium Citrate 3,2%

 • Dung dịch chất chống đông: Tri-Sodium Citrate 3,2%.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm.
 • Thể tích: 1,8mL, 2,25mL,2,7mL, 3,6mL, 4,05mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium Citrate 3,8%

 • Dung dịch chất chống đông: Tri-Sodium Citrate 3,8%.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm.
 • Thể tích: 1,8mL, 2,25mL,2,7mL, 3,6mL, 4,05mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Glucose NaF + K2 Ox

 • Ống lấy máu chân không chứa hoạt chất NaF + K2 Ox dạng phun sương thành Ống, chống đông máu, đồng thời ức chế tốc độ phân hủy
  đường trong máu, dùng cho các xét nghiệm đường huyết.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm,13 x 100mm.
 • Thể tích: 2mL, 4mL,5mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Glucose NaF + Edta K2

 • Ống lấy máu chân không chứa hoạt chất NaF + EDTA K2 Heparin dạng phun sương thành Ống, chống đông máu, đồng thời ức chế tốc độ phân hủy
  đường trong máu, dùng cho các xét nghiệm đường huyết.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm.
 • Thể tích: 2mL, 4mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Glucose NaF + Sodium

 • Ống lấy máu chân không chứa hoạt chất NaF + Sodium Heparin dạng phun sương thành Ống, chống đông máu, đồng thời ức chế tốc độ phân hủy đường trong máu, dùng cho các xét nghiệm đường huyết.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm.
 • Thể tích: 2mL, 4mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy nước tiểu chân không

 • Ống chứa thu nhận mẫu nước tiểu vô trùng.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100mm, 16 x 100mm.
 • Thể tích: 4mL, 6mL, 9mL và 11mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Serum

 • Ống chứa hạt micronized silica dạng phun khô trên thành Ống làm tăng sự đông máu.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100mm, 16 x 100mm.
 • Thể tích: 2mL, 3mL, 4mL, 6mL, 10mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Serum chứa gel

 • Ống chứa Gel làm tăng sự đông máu.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100mm, 16 x 100mm.
 • Thể tích: 2,5mL, 3,5mL, 5mL và 8,5mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.

Ống lấy máu chân không Thrombin chứa Gel

 • Ống chứa Gel + Thrombin làm tăng sự đông máu.
 • Kích thước ống: 13 x 75mm, 13 x 100mm.
 • Thể tích: 4,8mL. 5mL, 6mL.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
 • Ống đã được tiệt trùng.
0978 782 147
Liên hệ