Hiển thị tất cả 6 kết quả

Model HUYAir FH-1200 | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASHREA 110
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir FH-1500 | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASHREA 110
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir FH-1800 | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASHREA 110
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir FH-1200 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir FH-1500 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir FH-1800 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
 • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ