Vi sinh cho dược phẩm

Vial kiểm tra độ vô trùng

Tủ an toàn sinh học

Tủ sạch

Máy lắc

Máy phân phối chất lỏng tự động

Nội thất phòng thí nghiệm

Phòng sạch

Nội thất phòng sạch

Thiết bị phòng thí nghiệm

Bơm nhu động

Tủ cân mẫu bột

liên hệ với chúng tôi