hệ thống điện áp tường

Thiết kế phù hợp với hệ thống thiết bị

✔ Kết nối thông minh

✔ Hệ thống điện an toàn cho thiết bị

✔ Tích hợp hệ thống van gas, van khí tùy chọn cho các dòng thiết bị khác nhau

✔ Tích hợp các tính năng tùy chỉnh

✔ Phù hợp với mọi kích thước phòng, thiết kế tư vấn theo yêu cầu

hệ thống treo trần

Thiết kế phù hợp với hệ thống thiết bị cao

✔ Kết nối thông minh

✔ Hệ thống điện an toàn cho thiết bị

✔ Tích hợp hệ thống van gas, van khí tùy chọn cho các dòng thiết bị khác nhau

✔ Tích hợp các tính năng tùy chỉnh

✔ Phù hợp với mọi kích thước bàn trung tâm, thiết kế tư vấn theo yêu cầu