HỘI THẢO “HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH” – KẾT THÚC BUỔI HỌC THỰC HÀNH

Kiến thức lý thuyết cung cấp cho chúng ta các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và quy trình liên quan đến kiểm soát hệ thống phòng sạch. Trong Hội thảo, Ths. Nguyễn Thị Thu Hường đã chia sẻ những kiến thức chuyên môn của mình và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn quốc tế như GMP WHO và ISO 14644:2022. Nhờ kiến thức lý thuyết, chúng ta có cơ sở để áp dụng và thực hiện các quy trình kiểm soát phòng sạch một cách chính xác và hiệu quả.
Tuy nhiên, chỉ có kiến thức lý thuyết mà thiếu thực hành thực tiễn, chúng ta không thể nắm vững và ứng dụng kiến thức một cách sâu sắc. Chính vì vậy, trong Hội thảo, chúng ta đã có cơ hội thực hành và trải nghiệm trực tiếp các quy trình và kỹ thuật kiểm soát hệ thống phòng sạch. Thông qua các bài tập, thảo luận nhóm và các hoạt động thực tế, chúng ta đã áp dụng kiến thức vào tình huống thực tế.

————————–

Thông tin liên hệ:

#LABone #HUYlab #Lab
#HUYlabScientific #ModernLabInterior #LuxuryMedicalLabo
#BestLabDesign #LaboratoryFurniture #ModularLaboratoryFurniture #HighqualityLabfurniture
#Nội_Thất_Phòng_Thí_Nghiệm #Nội_Thất_Phòng_LAB #Thiết_Bi_Phòng_Sạch #PhòngThíNghiệm #thiếtbịnghiêncứu #phòng_sach #Nội_Thất_Phòng_Sạch

0978 782 147
Liên hệ