khoa học và đời sống

Chúng tôi đầu tư nghiên cứu sâu về chuyên môn để phát triển về lĩnh vực sinh học phân tử bao gồm các hoá chất, Master Mix, kít tách chiết DNA/RNA, Kít phát hiện bằng PCR/qPCR,…trong an toàn thực phẩm, chấn đoán lâm sàng, thú y,…

Vi Sinh

Kít Tách Chiết DNA/RNA

Kít Phát Hiện Và Định Lượng Bằng PCR

Môi Trường Vận Chuyển, Bảo Quản Và Tăm Bông Lấy Mẫu

Tủ An Toàn Sinh Học Và Tủ Phân Lập Vô Trùng

Tủ Sạch Và Tủ Cân Mẫu Bột

Tủ Hút Khí Độc

Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Nội Thất Phòng Thí Nghiệm

Phòng Sạch

liên hệ với chúng tôi

TÀI LIỆU CHIA SẺ

  • BROCHURE/CATALOGUE
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • BÀI VIẾT LIÊN QUAN