Ống Lấy Máu Chân Không EDTA

  • Ống lấy máu chân không EDTA của LabCollect được phủ K2 EDTA hoặc K3 EDTA. Khi hoà tan vào máu, EDTA liên kếchânt với các ion Ca2+ và ngăn chặn quá trình đông máu. Ống nghiệm EDTA được xử dụng trong xét nghiệm miễn dịch thường quy, nhóm máu, Rh, sàng lọc kháng thể và xét nghiệm đánh dấu virus trong sàng lọc lâm sàng. Ống chứa K2EDTA và Gel được sử dụng để thu thập huyết tương dùng trong xét nghiệm sinh học phân tử.
  • Ống có kích thước, thể tích khác nhau phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
  • Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động hiện nay như: Roche, Biosystem, Mindray…