Ống Lấy Máu Chân Không Glucose

  • Ống lấy máu chân không Glucose của LabCollect chứa chất ức chế quá trình phân giải đường trong máu là Sodium Fluoride và một thành phần chống đông máu như Potassium Oxalate / sodium Heparin / K2EDTA. Ống được dùng trong xét nghiệm glucose và lactate.
  • Ống có kích thước, thể tích khác nhau phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
  • Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động hiện nay như Roche, Biosystem, Mindray…