Ống Lấy Máu Chân Không Sodium Citrate

Ống máu chân không Sodium Citrate của LabCollect là ống nhựa với màu nắp được quy định theo thành phần hóa chất bên trong (bảng đính kèm). Kích thước ống, nồng độ, thể tích, dung sai hóa chất bên trong, tỷ lệ giữa máu – hóa chất phù hợp với các yêu cầu, khuyến nghị của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection” và Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm (CLSI). Việc lựa chọn loại ống chứa hóa chất phù hợp với xét nghiệm phụ thuộc vào loại hóa chất và dụng cụ xét nghiệm được sử dụng. Tất cả các loại ống nghiệm chân không lấy máu đều vô trùng.