Ống Lấy Máu Glucose

  • Tube lấy máu Glucose của LabCollect chứa chất ức chế quá trình phân giải đường trong máu là Sodium Fluoride và một thành phần chống đông máu như Potassium Oxalate / sodium Heparin / K2EDTA. Tube được dùng trong xét nghiệm glucose và lactate.
  • Quy trình sản xuất phù hợp với các yêu cầu, khuyến nghị của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection” và Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm (CLSI).
  • Tube có kích thước, thể tích khác nhau phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
  • Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động hiện nay như Roche, Biosystem, Mindray…