Ống Lấy Máu Heparin

  • Tube lấy máu Heparin Sodium và Lithium Heparin của LabCollect là ống nhựa với màu xanh lá cây được quy định theo thành phần hóa chất bên trong (bảng đính kèm). Kích thước tube, nồng độ, thể tích, dung sai hóa chất bên trong, tỷ lệ giữa máu – hóa chất phù hợp với các yêu cầu, khuyến nghị của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection” và Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm (CLSI). Việc lựa chọn loại tube chứa hóa chất phù hợp với xét nghiệm phụ thuộc vào loại hóa chất và dụng cụ xét nghiệm được sử dụng.
  • Tube lấy máu Heparin Sodium và Lithium Heparin thúc đẩy rất mạnh phản ứng anthithrombin – thrombin và cả phản ứng antithrombin với các yếu tố kể trên gấp 1000 lần so với khi không có mặt heparin. Nhóm sulfat cần thiết cho sự gắn antithrombin III với thrombin: nhờ tích nhiều điện âm do chứa nhiều gốc SO42-, nên heparin làm thay đổi hình dạng của thrombin và prothrombin.
  • Dễ tạo phức hợp với antithrombin dưới dạng muối như amon, Li, Na, K. Được sử dụng theo tỷ lệ 25U/ml máu, hay 0,01 – 0,1 ml heparin/ml máu.
  • Tube có kích thước, thể tích khác nhau phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
  • Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động hiện nay như: Roche, Biosystem, Mindray…