Ống Lấy Máu Sodium Citrate

  • Tube lấy máu Sodium Citrate của LabCollect là ống nhựa với màu nắp được quy định theo thành phần hóa chất bên trong (bảng đính kèm). Kích thước tube, nồng độ, thể tích, dung sai hóa chất bên trong, tỷ lệ giữa máu – hóa chất phù hợp với các yêu cầu, khuyến nghị của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection” và Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm (CLSI). Việc lựa chọn loại ống chứa hóa chất phù hợp với xét nghiệm phụ thuộc vào loại hóa chất và dụng cụ xét nghiệm được sử dụng.
  • Tube có kích thước, thể tích khác nhau phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
  • Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động hiện nay như: Roche, Biosystem, Mindray…