Ống Lấy Nước Tiểu Chân Không

  • Tube lấy nước tiểu của LabCollect là ống nhựa với nắp màu vàng với khoảng chân không đã được xác định trước để cho thể tích chính xác . Kích thước ống, nồng độ, thể tích bên trong với tỷ lệ phù hợp với các yêu cầu, khuyến nghị của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection” và Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm (CLSI). Việc lựa chọn loại ống phù hợp với xét nghiệm phụ thuộc vào loại hóa chất và dụng cụ xét nghiệm được sử dụng. Tất cả các loại tube lấy nước tiểu chân không đều vô trùng.
  • Tube có kích thước, thể tích khác nhau phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.
  • Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hệ thống xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động hiện nay.